Dom Evanjelického spolku

V roku 1927 bola v zadnom trakte tohto domu, presnejšie budovy evanjelickej cirkvi, v ktorej sídli Evanjelický spolok, postavená podľa projektu banskobystrického architekta Pavla Wallucha divadelná sála s balkónom.

V roku 1927 bola v zadnom trakte tohto domu, presnejšie budovy evanjelickej cirkvi, v ktorej sídli Evanjelický spolok, postavená podľa projektu banskobystrického architekta Pavla Wallucha divadelná sála s balkónom. Jej kapacita bola 500 miest. Podľa informácií pamätníkov nebola veľmi dobre technicky vybavená, preto si vyžadovala repertoár s menším obsadením a nenáročnou výpravou.

V 20. rokoch minulého storočia v meste pôsobilo viacero divadelných spolkov a všetky hrávali svoje produkcie buď v budove Evanjelického spolku alebo v náprotivnom dome na Skuteckej ulici. Išlo o združenia ako: Dramatický odbor telovýchovnej jednoty Sokol, bábkarský súbor telovýchovnej jednoty Sokol, Divadelný súbor rotmajstrov, Divadelný súbor miestneho odboru Matice slovenskej, Divadelné združenie v Banskej Bystrici, Voľné združenie divadelných ochotníkov, Divadelný krúžok českých obyvateľov, Divadelný ochotnícky krúžok banskobystrických železničiarov, študentský spolok Detvan a spolok Živena. Predstavitelia jednotlivých spolkov sa v roku 1929 dohodli na spojení a vzniklo Divadelné združenie, v roku 1934 premenované na Mestské divadelné združenie. V roku 1956 sa toto združenie premenovalo na Divadlo Andreja Sládkoviča. V rokoch 1970 až 1980 združenie získalo nové pomenovanie, a to Divadelný súbor Andreja Sládkoviča pri Parku kultúry a oddychu a bolo scénou Domu kultúry ROH.

Budova Evanjelického spolku mala mimoriadne zaujímavý osud. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 tu pôsobil Slobodný slovenský vysielač. V 60. rokoch sa v nej istý čas nachádzalo kino Bystrica a v 60. až 90. rokoch jej priestory využívalo kultúrne osvetové stredisko.

V roku 1989 došlo podobne ako v prípade protiľahlého domu na Skuteckého ulici k reštituovaniu budovy Evanjelického spolku a jej navráteniu pôvodným majiteľom. Oba objekty dodnes sporadicky slúžia na divadelné a festivalové produkcie.