Benického dom

Benického dom vznikol po roku 1660 spojením dvoch gotických objektov a renesančnou úpravou.

Námestie SNP 16
Zobraziť na mape

Benického dom vznikol po roku 1660 spojením dvoch gotických objektov a renesančnou úpravou. Svoje meno nesie po podžupanovi Tomášovi Benickom z Mičinej, ktorý bol v tom čase jeho majiteľom.

Na mieste vstupu do mázhausu bola pristavená unikátna otvorená arkádová lodžia so šiestimi oblúkmi. V interiéri domu sa nachádzajú lunetové klenby so srdcovými palmetovými a inými vzormi. Veľmi zaujímavým je renesančný portál s nápisom a erbom rodu Szentyvany, ktorý držia dvaja baníci v slávnostnej rovnošate.

V mestských knihách nachádzame záznamy, že od roku 1770 chodili do mesta hrávať rôzne kočovné nemecké divadelné spoločnosti, ktoré predtým museli zložiť kauciu sto zlatých. Poznáme mená ich riaditeľov, napríklad Ján Becker, Viliam Vaxmann, Juraj Dengler atď. Jednou z dôležitých požiadaviek mestských radných bola podmienka, že sa môžu hrať divadelné kusy, ktoré sa aspoň dva razy hrali vo Viedni. Inou bola napríklad podmienka, že sa nesmeli hrať texty nemravné. Divadlo sa  tomto období organizovalo v rôznych sálach veľkých domov, ako aj v Benického dome na hlavnom námestí.