Pôvodná budova Krajského bábkového divadla

Budova bola pôvodne postavená zo zbierok veriacich. V 50. rokoch však bola násilne vyvlastnená pôvodnému majiteľovi Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Jána Kollára 18
Zobraziť na mape

Budova bola pôvodne postavená zo zbierok veriacich. V 50. rokoch však bola násilne vyvlastnená pôvodnému majiteľovi Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

V budove adaptovanej na potreby bábkového divadla v 60. rokoch 20. storočia pôsobilo a tvorilo štyridsať rokov, od roku 1960 do roku 2000, Krajské bábkové divadlo.

Profesionálne bábkové divadlo, ktoré vzniklo ako posledné profesionálne bábkové divadlo v ľudovodemokratickej republike, vzišlo zo silného ochotníckeho zázemia v meste a po rokoch kočovania, keď sa zakladal profesionálny súbor, získalo budovu „darom“ od miestnych riadiacich orgánov. Pre starších Banskobystričanov sa pojem bystrického bábkového divadla spája práve s touto budovou, kde súbor pôsobil pod vedením dramaturga Jozefa Mokoša. Vtedy zrejme vzniklo aj hovorové označenie – babkáč, ktoré sa zvykne používať aj v súčasnosti (neskoršiu generáciu divadelníkov a divadelníčok to značne iritovalo).

Pôvodná budova dnes slúži vlastnému účelu, z divadelnej sály je opäť modlitebňa. Súčasne je vychýrená svojou vegetariánskou reštauráciou.