Jezuitské kolégium

Štvorpodlažnú budovu bývalého jezuitského kolégia začali stavať v roku 1695 a dokončili v prvom decéniu 18. storočia.

Kapitulská
Zobraziť na mape

Štvorpodlažnú budovu bývalého jezuitského kolégia začali stavať v roku 1695 a dokončili v prvom decéniu 18. storočia.

Klenby miestností sú väčšinou so štukovým dekorom. Objekt bol v roku 1806 upravený v klasicistickom slohu.

V roku 1648 do mesta v rámci protireformácie prišli jezuiti, ktorí tu hneď po svojom príchode otvorili školu a v nej uvádzali školské hry. V lete sa hrávalo na dvore a v zime v telocvični.

Rozsah námetov školských drám bol bohatý – od biblickej (starozákonnej a novozákonnej) tematiky cez martýrsku a legendovú tematiku až po námety z antických či uhorských dejín. Vzorovými dramatikmi boli Euripides, Seneca, Terentius a Plautus. Hry sa hrávali spravidla po latinsky.

Jezuitský rád bol rozpustený v roku 1773 a s tým súvisel aj zánik jezuitského divadelníctva v meste.