Základná umelecká škola Jána Cikkera

Od roku 1942 pôsobí v Banskej Bystrici základná umelecká škola, ktorej pôvodný názov bol Mestská hudobná, neskôr Ľudová škola umenia. Dnes je známa ako Základná umelecká škola Jána Cikkera.

Štefánikovo nábrežie 6
Zobraziť na mape

Od roku 1942 pôsobí v Banskej Bystrici základná umelecká škola, ktorej pôvodný názov bol Mestská hudobná, neskôr Ľudová škola umenia. Dnes je známa ako Základná umelecká škola Jána Cikkera.

K zriadeniu jej literárno-dramatického odboru došlo v školskom roku 1979/1980. V roku 1992 škola získala súčasné pomenovanie po banskobystrickom rodákovi, významnom hudobnom skladateľovi Jánovi Cikkerovi.

Základná umelecká škola patrí k významným centrám vzdelávania v Banskej Bystrici. Zaujímavú históriu má nábrežie a budova, kde v súčasnosti škola sídli.

Nábrežie Hrona bolo kedysi lukratívnym miestom pre bohatých mešťanov a ich rodiny a napájalo sa na Štadlerovo námestie. To sa kedysi začínalo od Lazovnej ulice a pokračovalo po Národnú ulicu. O vytvorenie jediného nábrežia v Banskej Bystrici sa pričinil neobyčajne činorodý obchodník, majiteľ papierní, člen župnej rady, ako aj mecén mesta Teofil Štadler (1822 – 1911), ktorý počas svojho života venoval tisícky zlatých na charitatívne a vzdelávacie účely mesta. Vďaka nemu vznikla v Banskej Bystrici napríklad evanjelická dievčenská škola (1898) a obnovil sa tu evanjelický kostol (1904). O Štadlerovej veľkorysosti svedčí napríklad aj jeho závet, v ktorom odkázal štedrú sumu na vybudovanie železného mosta cez rieku Hron.

V súčasnej budove základnej umeleckej školy bolo do roku 1983 umiestnené vtedy jediné gymnázium v Banskej Bystrici (dnes sa volá Gymnázium Andreja Sládkoviča.) Od 80. rokov v tomto priestore pôsobí základná umelecká škola.