Vysokoškolský klub F

Vysokoškolský klub neďaleko areálu univerzity a kultovej študentskej kaviarne Hviezda.

17. novembra 106
Zobraziť na mape

Vysokoškolský klub neďaleko areálu univerzity a kultovej študentskej kaviarne Hviezda. Po roku 1986, keď sa pracoviská Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (dnes Prešovská univerzita v Prešove) presídlili do jedného komplexu, vystala otázka, kde bude pôsobiť študentské divadlo, ktoré dovtedy sídlilo v Klobušického paláci (na Hlavnej č. 22). Blízkosť školy a internátov rozhodla, že sa na kultúrno-spoločenské aktivity vyčlenil priestor neďalekého vysokoškolského klubu, ktorý po adaptácii disponoval malou sálou s mierne vyvýšením malým javiskom a technickým zázemím. V 80. a 90. rokoch minulého storočia tu sídlilo aj Študentské divadlo pri FF UPJŠ. Svoje inscenácie tu pripravoval jeho vedúci, dramatik, dramaturg a pedagóg Karol Horák, no v tomto období už aj mnohí profesionálni slovenskí režiséri (Roman Polák, Jozef Pražmári, Marián Kleis ml. a iní).

Keďže priestor nepatril univerzite, majitelia sa ho po roku 1989 snažili komercionalizovať. Najprv v ňom dlhšiu dobu sídlil ako podnájomník vysokoškolský klub (v tej dobe dostal aj názov F, čo znamenalo, že patrí študentom filozofickej fakulty), ktorý bol však z dôvodu finančnej návratnosti nútený zameriavať sa viac na kaviarenskú a klubovú činnosť, menej už na kultúrnu. Ani to nestačilo a klub z finančných dôvodov zanikol. Študentské divadlo v súčasnosti pôsobí v priestoroch Prešovskej univerzity (Ul. 17. novembra č. 1) a starého internátu (Ul. 17. novembra č. 13).