Tatra

Jedna z kaviarní, v ktorej sa stretávali umelci a divadelníci najmä ukrajinskej a rusínskej národnosti, keďže oproti sídlil štátom podporovaný Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich.

17. novembra 198
Zobraziť na mape

Jedna z kaviarní, v ktorej sa stretávali umelci a divadelníci najmä ukrajinskej a rusínskej národnosti, keďže oproti sídlil štátom podporovaný Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich. Práve v Tatre v druhej polovici 80. rokov minulého storočia spísali Blaho Uhlár a Miloš Karásek svoje divadelné manifesty, opierajúce sa o princípy dekompozície v divadelnej tvorbe. V tomto období Uhlár s Karáskom realizovali niekoľko prelomových inscenácií vo vtedajšom Ukrajinskom národnom divadle. Inscenácie ZáhaSENS NONSENS či Stanica Kysak zaujali aj v celoštátnom kontexte a doslova zmenili popisno-realistickú až naturalistickú tvár Ukrajinského národného divadla na progresívne Divadlo Alexandra Duchnoviča. Dnes je v budove predajňa nábytku.