Pamätná tabuľa Vasiľa Turoka-Heteša

Vasiľ Turok-Heteš (8. 1. 1940 – 7. 11. 2005) bol pôvodne stredoškolským učiteľom a od roku 1985 dramaturgom, prekladateľom a režisérom v jednej osobe.

Text: Z TOHTO MIESTA HRDINSKY ÚTOČIL NA NEZMYSELNOSŤ BYTIA VASIĽTUROK-HETEŠ (1940 – 2005) RUSÍNSKY DRAMATURG A UČITEĽ NÁS VŠETKÝCH

Vasiľ Turok predstavuje v novodobých dejinách Divadla Alexandra Duchnoviča najvýraznejšiu osobnosť, ktorá dlhé roky profilovala nielen dramaturgiu divadla, ale vpečatila tomuto národnostnému divadlu špecifickú filozofiu. Vasiľ Turok-Heteš (8. 1. 1940 – 7. 11. 2005) bol pôvodne stredoškolským učiteľom a od roku 1985 dramaturgom, prekladateľom a režisérom v jednej osobe. Bol pri zrode Rusínskej obrody – kultúrnej organizácie, a bol prvým predsedom Svetovej rady Rusínov (SRR). Pamätnú dosku vyhotovil a v hostinci Agát odhalil jeho priateľ a kolega, režisér, scénograf a výtvarník Miloš Karásek. Umiestnenie dosky nebolo vybrané náhodne. Po zatvorení legendárneho Bufeciku tu Turok aj so svojimi spolupracovníkmi trávil veľa tvorivého času. Hostinec na Floriánskej ulici stojí neďaleko divadla aj preto sa tu, pod agátom, zrodilo veľa divadelných nápadov.