Pamätná tabuľa Jána Amosa Komenského

Na budove Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená tabuľa ako pripomienka prešovského, hoci len niekoľkodňového pobytu Jána Amosa Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) v roku 1654.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Text: V ROKU 1654 BOL V MESTE PREŠOVE UČITEĽ NÁRODOV JÁN AMOS KOMENSKÝ BOJOVNÍK ZA MIEROVÉ SPOLUNAŽÍVANIE A ŠŤASTIE ĽUDU

Na budove Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená tabuľa ako pripomienka prešovského, hoci len niekoľkodňového pobytu Jána Amosa Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) v roku 1654. Išlo o jeho druhý pobyt v meste, keďže Komenský sa na ceste do Blatného Potoka (Sárospatak) na území dnešného severovýchodného Maďarska zdržal niekoľko dní v Prešove aj v júni 1650. Vtedy ho tu očakávali známe osobnosti ako Curiania, Madarász, Bűhringer a Sartorius (neskorší rektor a zakladateľ kolegiálnej knižnice), pričom bol aj osobným hosťom Ondreja Klobušického – správcu Rákocziho majetku (nocoval v jeho dome, ktorý stál na mieste dnešného Klobušického paláca na Hlavnej č. 22). S odporúčaním Klobušického potom navštívil Žigmunda Rákocziho v Blatnom Potoku, kde prijal ponuku učiť na miestnej škole a pobudol tam až do roku 1654. Pri odchode z Blatného Potoka opäť navštívil Prešov aj mestskú školu a prijala ho aj mestská rada. Keď v roku 1651 Bűhringer odchádzal z postu rektora školy, Curiani a Sartorius sa snažili dosiahnuť, aby Prešovčania za nového rektora pozvali Komenského, no mestská rada napokon presadila svojho kandidáta. Tabuľa bola osadená v roku 1959, jej autorom je Pavel Chrťan a zobrazuje Komenského držiaceho jeho najznámejšie literárne dielo – Orbispictus. Pravdou však ostáva, že historicky korektnejšie by bolo osadenie tabule na vedľajšej budove, na mestskej škole, ktorá stojí na mieste starej mestskej školy, ktorú Komenský v skutočnosti navštívil.