Pamätná tabuľa Izáka Cabana

Na južnej fasáde Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená tabuľa, ktorá pripomína učiteľské roky dramatika a filozofa Izáka Cabana (5. 7. 1632 – 18. 3. 1707) v tomto meste.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Text: IZÁK CABAN SLOVENSKÝ FILOZOF A DRAMATIK PÔSOBIL V ROKOCH 1667 – 1670 AKO PROFESOR NA KOLÉGIU

Na južnej fasáde Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená tabuľa, ktorá pripomína učiteľské roky dramatika a filozofa Izáka Cabana (5. 7. 1632 – 18. 3. 1707) v tomto meste. Ako profesor tu pôsobil od roku 1661. Spolu s filozofom a evanjelickým kňazom Jánom Bayerom sa zaslúžili o premenu mestskej školy na lýceum aj o jeho následný rozkvet. Izák Caban bol autorom niekoľkých protestantských školských hier vo forme filozoficko-didaktický traktátov (Prešovské lýceum zdramatizované, 1661; Dávid, potrestaný trojdňovým morom pre neskoré sčítanie ľudu, 1662;Víťazoslávna zástava obetovaná každoročne víťaznej prešovskej Minerve, 1665) a alegorických scén. Caban je prvým predstaviteľom atomizmu na Slovensku. Základné dielo Existencia atómov, ktoré vydal vo Wittenbergu, napísal práve počas svojho prešovského pobytu. Ten ukončil v roku 1670 po príchode jezuitov. Tabuľa bola osadená v roku 1979 a jej autorom je akademický sochár Július Machaj.