Pamätná tabuľa Pavla Országha Hviezdoslava

Na západnej fasáde Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca študentské roky Pavla Országha Hviezdoslava (2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) v tomto meste.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Text: NA PAMÄŤ ŠTUDIJNÝCH LIET BÁSNIKA PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA 1870 – 1872

Na západnej fasáde Evanjelického kolégia v Prešove je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca študentské roky Pavla Országha Hviezdoslava (2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) v tomto meste. Budúci významný poet a dramatik študoval na Právnickej akadémii prešovského kolégia v rokoch 1870 – 1872. Počas tohto obdobia napísal okrem básnických juvenílií aj divadelnú hru Otčim (1871), tretí z jeho prvotných dramatických textov, ktorá sa už približovala jeho budúcemu realistickému štýlu. Ten naplno prejavil v rozsiahlej dramatickej tragédii Herodes a Herodias (1908). Tabuľa bola slávnostne odhalená necelý rok od úmrtia básnika – 5. júna 1922. Odhalenie malo charakter celoštátnych osláv. V alegorickom sprievode išla v prvom kvetinovom voze Országhova manželka Viola s ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska Vavrom Šrobárom a županom košickej veľžupy Jánom Rumannom. Slávnostný akt odhalenia bol zahájený spevokolom Smetana, ktorý zaspieval zbor Věno, na čo tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry prehovoril o Hviezdoslavovi. Potom minister Šrobár odhalil tabuľu a odovzdal ju do opatery Rumannovi – ako dozorcovi kolégia, ktorý sľúbil, že ju bude chrániť. Odhalenie malo manifestačný charakter česko-slovenskej vzájomnosti a podľa odhadov sa ho zúčastnilo až 10 000 osôb.