Umelecké pamiatky

Šedá mramorová tabuľa s bronzovou bustou je umiestnená na dome, v ktorom v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (28. 5. 1904 – 12. 5. 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier.

Miesta