Bronzová tabuľa Jonáša Záborského a Ľudovíta Štúra

V budove dnešného arcibiskupského úradu sa vo februári 1849 na vtedajšej košickej fare stretli spisovateľ Jonáš Záborský (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876) a popredná osobnosť národného hnutia Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856), aby prediskutovali národné otázky ohľadom prebiehajúcej revolúcie.

Text: NA KOŠICKEJ FARE SA 24. FEBRUÁRA 1849 STRETLI VEDÚCI PREDSTAVITELIA SLOVENSKÉHO NÁRODA ĽUDOVÍT ŠTÚR A JONÁŠ ZÁBORSKÝ A ROKOVALI O NÁRODNOM PROGRAME SLOVÁKOV

V budove dnešného arcibiskupského úradu sa vo februári 1849 na vtedajšej košickej fare stretli spisovateľ Jonáš Záborský (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876) a popredná osobnosť národného hnutia Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856), aby prediskutovali národné otázky ohľadom prebiehajúcej revolúcie. K dohode nedošlo, keďže Záborský mal iné predstavy o povstaní ako štúrovci. Záborský sa staval proti radikálnej podstate akejkoľvek revolúcie. Ako upozorňuje divadelný historik Emil Lehuta: „Povstaleckú akciu štúrovcov vyhlasoval za nezrelú a neprirodzenú.“ Išlo aj o osobný spor. „Štúra vyhlasoval za demagóga“ a nepovažoval ho „za muža spôsobilého viesť národ“. Toto stretnutie pripomína reliéf s podobizňami Záborského a Štúra, ktorý je umiestnený na budove. Odhalený bol v roku 1972, jeho autorom je akademický sochár Juraj Bartusz.