Bronzová tabuľa s bustou Oldřicha Hemerku

Budova, v ktorej v rokoch 1899 – 1946 žil a tvoril hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster Oldřich Hemerka (13. 11. 1862 – 16. 12. 1946), sa označuje aj ako Vitézov dvor.

Hlavná  40
Zobraziť na mape

Text: V TOMTO DOME V ROKOCH 1899 – 1946 ŽIL A TVORIL HUDOBNÝ SKLADATEĽ, ZBORMAJSTER A PREDAGÓG OLDŘICH HEMERKA 1862 – 1946

Budova, v ktorej v rokoch 1899 – 1946 žil a tvoril hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster Oldřich Hemerka (13. 11. 1862 – 16. 12. 1946), sa označuje aj ako Vitézov dvor. Oldřich Hemerka bol českého pôvodu (nar. vo Vrdoch, okres Kutná Hora), v rokoch 1879 – 1882 študoval na Organovej škole v Prahe, ale od svojich dvadsiatich rokov žil na východnom Slovensku. Pôsobil ako regenschori v Bardejove (1882 – 1899), v Kostole sv. Egídia a potom až do roku 1944 v Košiciach v Dóme sv. Alžbety. Zbieral ľudové piesne, najmä šarišské a z okolia Košíc. Je autorom vokálno-symfonických, dychových, orchestrálnych aj chrámových skladieb. Bol pedagógom na učiteľskom ústave a na maďarskom gymnáziu. Zúčastnil sa na prípravách pri zakladaní amatérskej košickej filharmónie (1934) a istý čas bol jej dirigentom. V roku 1931 dostal za zásluhy pri rozvoji cirkevnej hudby v košickej diecéze od pápeža Pia XI. vyznamenanie Pro eclesia et pontifice. Jeho dcéra Mária (aj Mary) bola vynikajúcou klaviristkou a pedagogičkou a podľa nej pomenovali Základnú umeleckú školu v Košiciach (Hlavná ul. č. 68). Jeho syn Július Ivan Hemerka bol tiež skladateľom. Jeho opereta Ženské rozmary sa v roku 1925 hrala vo vtedajšom Východoslovenskom národnom divadle. Tabuľa bola inštalovaná v roku 1992, jej autorkou je akademická sochárka Mária Bartuszová.