Pamätná tabuľa Janka Borodáča

Janko Borodáč (18. 6. 1892 – 18. 2. 1964) patrí k k prvej generácii našich divadelníkov, ktorí prispeli k profesionalizácii divadla na Slovensku.

Text: TU PÔSOBIL NÁRODNÝ UMELEC JANKO BORODÁČ 1892 – 1964 ZAKLADATEĽ SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA, PRVÝ RIADITEĽ ŠTÁTNEHO DIVADLA V KOŠICIACH

Janko Borodáč (18. 6. 1892 – 18. 2. 1964) patrí k k prvej generácii našich divadelníkov, ktorí prispeli k profesionalizácii divadla na Slovensku. Po nútenom odchode z bratislavského Slovenského národného divadla po druhej svetovej vojne sa spolu s manželkou Oľgou, rodenou Országhovou, dostali do Košíc. Borodáč sa v roku 1945 stal riaditeľom nového Východoslovenského národného divadla. Založil tri súbory (činohra, opera, balet) po vzore bratislavského národného divadla a až do roku 1953 formoval podobu košického divadla. Tabuľa bola za prítomnosti Borodáčovej manželky Oľgy osadená v roku 1970, pri 25. výročí založenia Štátneho divadla Košice (predtým Východoslovenského národného divadla a Národného divadla v Košiciach). Autorom tabule je akademický sochár Juraj Bartusz.