Bronzová tabuľa s bustou Františka Xavera Zomba

Na mieste dnešnej Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stála budova, v ktorej na prelome 18. a 19. storočia sídlila prvá hudobná škola v meste. V rokoch 1811 – 1823 v nej pôsobil František Xaver Zomb (9. 11. 1779 – 20. 12. 1823).

Kováčska 30
Zobraziť na mape

Text: FRANCISCI X. ZOMB NA TOMTO MIESTE BOLA UMIESTNENÁ PRVÁ HUDOBNÁ ŠKOLA V KOŠICIACH. V NEJ UČIL VÝZNAMNÝ HUDOBNÝ SKLADATEĽ, DIRIGENT, PEDAGÓG A ORGANIZÁTOR HUDOBNÉHO ŽIVOTA FRANTIŠEK XAVER ZOMB 1779 – 1825

Na mieste dnešnej Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stála budova, v ktorej na prelome 18. a 19. storočia sídlila prvá hudobná škola v meste. V rokoch 1811 – 1823 v nej pôsobil František Xaver Zomb (9. 11. 1779 – 20. 12. 1823), slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg, autor predovšetkým cirkevnej hudby. Začínal síce ako školník a pomocný učiteľ, neskôr však už bol váženým učiteľom hudby a skladateľom, ale aj hudobným teoretikom (publikoval napríklad vo viedenskom hudobnom časopise Allgemeine Musikalische Zeitung). Je autorom vyše stovky skladieb. V rokoch 1819 – 1923 bol chórmajstrom v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Jeho diela sú uložené v archíve Dómu sv. Alžbety a v mestskom archíve. Tabuľa bola osadená v roku 1979, autorkou je akademická sochárka Mária Bartuszová.