Busta Jonáša Záborského

Busta na budove bývalej Kráľovskej akadémie v Košiciach (dnes aj sídlo generálneho konzulátu Maďarska), kde na Právnickej fakulte pôsobil v školskom roku 1849/1850 ako mimoriadny profesor gréčtiny slovenský spisovateľ Jonáš Záborský (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876).

Text: JONÁŠ ZÁBORSKÝ HISTORIK, BÁSNIK A SPISOVATEĽ BOL V ŠKOLSKOM ROKU 1849/50 PROFESOROM NA VYSOKEJ ŠKOLE UMIESTNENEJ V TEJTO BUDOVE.

Busta na budove bývalej Kráľovskej akadémie v Košiciach (dnes aj sídlo generálneho konzulátu Maďarska), kde na Právnickej fakulte pôsobil v školskom roku 1849/1850 ako mimoriadny profesor gréčtiny slovenský spisovateľ Jonáš Záborský (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876). Predtým (1843 – 1850) pôsobil v Košiciach ako nemecký kaplán na rímskokatolíckej fare (v roku 1843 konvertoval z protestantizmu na katolícku vieru). Busta bola osadená v roku 1926. Počas anexie Košíc v období druhej svetovej vojny bola uložená v Šarišskom múzeu v Bardejove a po vojne bola reinštalovaná v roku 1947. Autorom busty je akademický sochár Jozef Pospíšil.