Pamätná tabuľa Vinczenta Berzeviczyho

Vincze Berzeviczy (6. 3. 1781 – 15. 4. 1834), spisovateľ a člen Maďarskej akadémie vied, patrí v dejinách divadla na Slovensku k významným predstaviteľom inonárodného profesionálneho divadla.

Text: V TOMTO DOME ŽIL BARÓN VINCENT BERZEVICZY, INTENDANT A RIADITEĽ DIVADLA, V KTOROM 15. FEBRUÁRA 1833 SA USKUTOČNILA PREMIÉRA DIVADELNEJ HRY JÓZSEFA KATONU: BÁNK BÁN

Vincze Berzeviczy (6. 3. 1781 – 15. 4. 1834), spisovateľ a člen Maďarskej akadémie vied, patrí v dejinách divadla na Slovensku k významným predstaviteľom inonárodného profesionálneho divadla. Divadelnému manažmentu sa priúčal v Taliansku a jeho intendantské košické obdobie je považované za najlepšie obdobie v profesionálnom divadelnom živote mesta, a to nielen maďarského. Tabuľa odkazuje na premiéru inscenácie hry maďarského dramatika Józsefa Katonu Ban Bánk, ktorá sa odohrala práve v Berzeviczyho dome 15. februára 1833. Týmto titulom otváralo budovu Mestského divadla maďarské Národné divadlo z Budapešti (1899). Berzeviczy viedol od mladosti dobrodružný život, s narastajúcimi dlhmi ho jeho otec prestal podporovať. Pod cudzím menom odišiel do Nemecka, kde sa stal hercom. Napokon sa však s otcom zmieril a vrátil sa domov. V roku 1817 sa oženil s Annou Szineyeiovou. V Košiciach spolu s grófom Teodorom Csákym pomáhali maďarským hercom a dramatikom. Podarilo sa mu založiť prvý stály košický herecký súbor, ktorý finančne podporoval, a v rokoch 1829 – 1833 bol aj jeho umeleckým riaditeľom. Jeho členovia sa neskôr stali jadrom umeleckého Národného divadla v Pešti. Na budove Štátneho divadla v Košiciach mu bola v roku 1942 odhalená pamätná tabuľa s textom v slovensko-maďarsko-anglickej mutácii, ktorá bola po roku 1945 z politických dôvodov odstránená. Na jeho rodnom dome bola v roku 2014 odhalená nová tabuľa.