Pamätná tabuľa Antona Prídavku

Šedá mramorová tabuľa s bronzovou bustou je umiestnená na dome, v ktorom v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (28. 5. 1904 – 12. 5. 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier.

Štefánikova 8
Zobraziť na mape

Text: V TOMTO DOME OD ROKU 1929 DO ROKU 1938 ŽIL A TVORIL SPISOVATEĽ A VÝZNAMNÝ ROZHLASOVÝ PRACOVNÍK ANTON PRÍDAVOK 1904 – 1945

Šedá mramorová tabuľa s bronzovou bustou je umiestnená na dome, v ktorom v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (28. 5. 1904 – 12. 5. 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier. Od začiatku rozhlasového vysielania v Košiciach (1927) organizoval jeho činnosť, realizoval sa najmä v literárno-dramatickej oblasti. Po anexii Košíc Maďarskom (1938) prešiel ako pracovník košického rozhlasu ako vedúci jeho novej pobočky do Prešova. Tam spoluzakladal ochotnícky divadelný krúžok Záborský (1941) a prvú slovenskú profesionálnu divadelnú scénu v Prešove – Slovenské divadlo (1944). Ako rozhlasový pracovník sa zapojil do povstaleckého rozhlasového vysielania, pred koncom vojny bol zatknutý a mučený gestapom. Zomrel na následky mučenia niekoľko dní po skončení vojny. K jeho najznámejším dramatickým prácam patrí rozhlasová hra Nové časy idú (1933, napísal ju spolu s dramatikom, režisérom a dramaturgom Emilom Ruskom) a historická dráma z obdobia Veľkej Moravy Pribina (1941). Tabuľa bola osadená v roku 1970 a jej autorom je akademický sochár Vojtech Löffler.