Prvá hudobná škola v Košiciach

Na mieste dnešnej Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stála budova, v ktorej na prelome 18. a 19. storočia sídlila prvá hudobná škola v meste.

Kováčska 30
Zobraziť na mape

Na mieste dnešnej Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stála budova, v ktorej na prelome 18. a 19. storočia sídlila prvá hudobná škola v meste. Pôsobil v nej František Xaver Zomb, slovenský dirigent, skladateľ a hudobný pedagóg, autor predovšetkým cirkevnej hudby. V rokoch 1819 – 1923 bol chórmajstrom v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Pochádzal z významnej košickej hudobníckej rodiny, ku ktorej patril aj Jozef Zomb, hudobný skladateľ a korepetítor. Ten pôsobil v miškoveckom divadle ako korepetítor a v podstate jeho domovský dramaturg. Bol aj autorom opery Matej žiak, viacerých operných árií a piesní.