Hotel Schalkház

Počas výstavby novej budovy divadla (1897 – 1899) hľadali divadelné spoločnosti vhodné priestory na uvádzanie svojich inscenácií. Tri z nich – Hotel Schalkház, Jazdiareň a Széchényiho park – patrili medzi najvhodnejšie a aj z finančného hľadiska najzaujímavejšie miesta.

Počas výstavby novej budovy divadla (1897 – 1899) hľadali divadelné spoločnosti vhodné priestory na uvádzanie svojich inscenácií. Tri z nich – Hotel Schalkház, Jazdiareň a Széchényiho park – patrili medzi najvhodnejšie a aj z finančného hľadiska najzaujímavejšie miesta.

Na mieste dnešného hotela Double Tree by Hilton (Hlavná č. 1, predtým Hotel Slovan) od roku 1873 stál najznámejší košický Hotel Schalkház. Vo veľkej dvorane hotela, ktorá bola otvorená v roku 1886, hrávali najmä počas výstavby novej divadelnej budovy divadelné, prevažne maďarské spoločnosti. Vzhľadom na to, že šlo o uzavretý priestor, bola dvorana vhodnejšia na divadelné produkcie najmä v zimných mesiacoch. Napriek tomu, že divadelný riaditeľ Pál Radoczkay nechal na vlastné náklady postaviť nielen parterové sedenie, ale aj poschodové lóže, dvorana nebola javiskovo, technicky a ani priestorovo vyhovujúca.

Pre zaujímavosť je potrebné spomenúť fakt, že práve v dvorane sa uskutočnilo nielen prvé filmové premietanie na Slovensku (19. december 1896), ale aj vystúpenie slávnej americkej speváčky Marzelly Lind (3. marec 1899) či svetoznámeho violončelistu a dirigenta Pabla Casalsa.