Divadelná sála v hostinci U čierneho orla

Divadelný život v meste sa v druhej polovici 18. storočia presunul do kamenných (murovaných) priestorov. Napríklad do hostinca U čierneho orla (známy ako tzv. Kruschov dom), ktorý po vybudovaní v roku 1782 disponoval aj divadelnou sálou.

Divadelný život v meste sa v druhej polovici 18. storočia presunul do kamenných (murovaných) priestorov. Napríklad do hostinca U čierneho orla (známy ako tzv. Kruschov dom), ktorý po vybudovaní v roku 1782 disponoval aj divadelnou sálou. Hostinec mal na tú dobu veľkorysé riešenie – išlo v podstate o jeden z prvých hotelov na území mesta (4. júla 1783 v ňom nocoval cisár Jozef II.). V hostinci hrávala napríklad známa nemecká spoločnosť Barbary Göttersdorfovej. Postavením novej divadelnej budovy v strede námestia sa skončilo dlhé obdobie provizórnych divadelných priestorov v meste.