Pamätná tabuľa na mieste hostinca Ivankovcov

Na mieste, kde stál dom a hostinec Jána Ivanku, neskôr Jozefa Fábryho, ktorý bol v 30. rokoch 20. storočia asanovaný za účelom otvorenia novej ulice smerujúcej k novej budove Slovenského národného múzea, bola 21. októbra 1969 odhalená mramorová pamätná tabuľa podľa návrhu akademického sochára Karola Baróna.

Milana Rastislava Štefánika / Andreja Kmeťa
Zobraziť na mape

Text: NA MIESTE TEJTO CESTY STÁL HOSTINEC, KDE V ROKOCH 1839 – 1844 MLADÍ ŠTÚROVCI JANKO KALINČIAK, SAMUEL ŠÍPKA A ĎALŠÍ OCHOTNÍCI HRÁVALI PRE SLOVENSKÉ DIVADLÁ V MARTINE. MATICA SLOVENSKÁ 1969.

Na mieste, kde stál dom a hostinec Jána Ivanku, neskôr Jozefa Fábryho, ktorý bol v 30. rokoch 20. storočia asanovaný za účelom otvorenia novej ulice smerujúcej k novej budove Slovenského národného múzea, bola 21. októbra 1969 odhalená mramorová pamätná tabuľa podľa návrhu akademického sochára Karola Baróna. Umiestnili ju na bočnú stenu poschodového domu bankového úradníka, herca Slovenského spevokolu a prekladateľa Metoda Bodického. Po roku 1989 tento dom prestavali na účely banky a pri prestavbe bola pamätná tabuľa odstránená. Tabuľa však nesprávne lokalizovala prvé divadelné predstavenia v Martine, ktoré sa v skutočnosti konali vo Veľkom hostinci, do tohto objektu.