Družstvo Slovenského národného divadla

Dňa 8. novembra 1919 bolo vo vládnej budove (Gondova ulica č. 2) založené Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré sa zaslúžilo o vznik SND.

Konventná 1
Zobraziť na mape

Dňa 8. novembra 1919 bolo vo vládnej budove (Gondova ulica č. 2) založené Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré sa zaslúžilo o vznik SND. Kancelárie malo v Heckenastovom paláci na Konventnej 1 a skladalo sa z predstaviteľov vládnych orgánov, slovenskej inteligencie a zástupcov bánk. Predsedom správnej rady bol lekár a politik Vavro Šrobár, podpredsedom hudobný skladateľ Emanuel Maršík, tajomníkom prekladateľ, básnik a kritik Bohumil Mathesius. Družstvo sa stalo držiteľom koncesie na profesionálnu divadelnú činnosť na celom území Slovenska. Podľa dobovej tlače si „vytýčilo za úkol stvoriť divadelné umenie na Slovensku (...) čakáme, že národ, ktorý stal sa známym vo svete svojimi piesňami, svojimi výšivkami i črpákmi, svojou keramikou, svojím rezbárstvom i ozdobou bytov (...) uskutoční sny svojich najlepších synov“.

Už v novembri vypísalo Družstvo súbeh na miesto riaditeľa divadla a následne do Bratislavy pozvalo Východočeskú divadelnú spoločnosť divadelného podnikateľa Bedřicha Jeřábka, ktorá od marca 1920 začala pôsobiť ako Slovenské národné divadlo. Po vzniku SND malo Družstvo v kompetencii problematiku jeho prevádzky, predovšetkým finančné otázky. Ďalším výrazným úspechom Družstva bolo otvorenie Hereckého domu v roku 1923, ktoré vyriešilo otázku ubytovania členov umeleckého súboru SND. V roku 1923 však Družstvu bola znížená štátna subvencia. Vyústilo to do dohody s ministerstvom,  podľa ktorej prešlo vedenie SND do rúk dirigenta Oskara Nedbala a z Družstva sa tak stal iba reprezentatívno-kultúrny orgán.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Kozia 16 – na dome, kde začiatkom 19. storočia býval zakladateľ maďarskej národnej drámy Károly Kisfaludy, je umiestnená pamätná tabuľa
  • Konventná 11 – v dome, kde býval herec a režisér, národný umelec Ján Jamnický s manželkou – herečkou Vilmou Jamnickou, je umiestnená pamätná tabuľa
  • Panenská 11 – bývalý Georgievitsov palác je sídlom ZUŠ Miloša Ruppeldta, na jeho nádvorí sa nachádza pomník speváčky Oľgy Trebitschovej