Zrkadlová sieň

Zrkadlová sieň, otvorená na jeseň 1780 slávnostným koncertom hudobnej kapely stavebníka paláca – ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho, je najstaršou zachovanou koncertnou sieňou Bratislavy.

Primaciálne námestie 2
Zobraziť na mape

Zrkadlová sieň, otvorená na jeseň 1780 slávnostným koncertom hudobnej kapely stavebníka paláca – ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho, je najstaršou zachovanou koncertnou sieňou Bratislavy. Primaciálny palác (spolu so sieňou) patril cirkvi až do roku 1903, keď ho odkúpilo mesto. Zrkadlová sieň sa tak onedlho začala frekventovane využívať ako miesto zasadania mestského zastupiteľstva, ale i ako priestor určený na koncerty a prednášky.

V roku 1932 tu na pozvanie Spolku pre kultúrnu medzinárodnú spoluprácu prednášal aj svetoznámy divadelný režisér a teoretik Leopold Jessner. Dobová tlač vítala generálneho intendanta berlínskych štátnych divadiel ako jedného „z najvýznamnejších režisérov moderného divadla; s jeho činnosťou začala nová doba v dejinách divadla“. Jessner zdôraznil, že o divadle nebude hovoriť ako jeho návštevník alebo kritik, ale ako praktik. V prednáške na tému dnešné divadlo sa okrem iných tém dotkol aj konkurencie, ktorú divadlu priniesli film a rozhlas. Podľa jeho mienky síce z hospodárskej stránky divadlu uškodili, ale z umeleckej ho nemohli ohroziť.

Jessner sa zaoberal sa aj vplyvom politických ideológií (nacizmus, komunizmus) na divadlo, no veril, že v budúcnosti sa vyvinie čisté divadelné umenie nezávislé od politiky. Prednášku odmenilo prítomné obecenstvo, ktoré naplnilo sieň do posledného miesta, oduševneným potleskom. Bratislavské publikum malo to šťastie spoznať tohto velikána doslova v poslednej chvíli – v roku 1933 totiž emigroval do Spojených štátov.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Kostolná 1 – súčasťou bývalého evanjelického gymnázia z roku 1656 bola aj divadelná scéna, v ktorej sa pravidelne konávali predstavenia (napríklad komédia na počesť kráľa Leopolda I.)
  • Hlavné námestie – jeden z najstarších zachovaných mestských priestorov bol odpradávna svedkom dobových spoločensko-kultúrnych podujatí, už v 17. storočí sa na ňom konali aj prvé divadelné hry