Royko pasáž

Na tomto mieste pôvodne stál dom filantropa Andreja Samuela Royka (1774 – 1840), z ktorého základiny sa financovali mnohé sociálno-zdravotnícke inštitúcie mesta.

Obchodná 22
Zobraziť na mape

Na tomto mieste pôvodne stál dom filantropa Andreja Samuela Royka (1774 – 1840), z ktorého základiny sa financovali mnohé sociálno-zdravotnícke inštitúcie mesta. Keďže bol dom už v značne poškodenom stave, dalo ho kuratórium základiny zbúrať a na jeho mieste v roku 1931 postaviť podľa projektu architekta Ernsta Steinera funkcionalistickú budovu. Pôvodného dobrodinca pripomína Royko pasáž, spájajúca Obchodnú a Jedlíkovu ulicu. Išlo o dobrú adresu, veď pohodlie veľkých nájomných bytov si v 30. rokov užíval aj primátor Bratislavy Vladimír Krno.

V roku 1938 sa sem na krátky čas presťahoval z Petržalky hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Pôvodne Petržalku opustiť nechcel, pretože na stavbu tamojšieho domčeka vynaložil nemalé prostriedky. Rozhodol sa tak až po jej anexii Nemeckom. Podľa vlastných spomienok „tu na ďalšiu prácu nebolo už ani pomyslenia. Skladateľskú robotu som musel odsunúť do úzadia.“ Práve tu ho zastihla ponuka, aby sa stal tajomníkom Hudobnej a dramatickej akadémie, ktorá sa po exode českých profesorov zmietala v problémoch. „Rozhodoval som sa, uvažoval... Prijať? Neprijať? Teraz, keď som sa už naplno rozbehol po skladateľskej dráhe?“ Ponuku napokon prijal a v tejto pozícii sa v roku 1941 zaslúžil o poštátnenie akadémie a jej pretvorenie na konzervatórium. Už v roku 1940 sa presťahoval na Klobučnícku 2, kde sa o. i. venoval komponovaniu opery Krútňava.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Námestie SNP 8 – v bývalom Kláštore milosrdných bratov otvorili v roku 1925 kino a reštauráciu Atlon, kde sa na premietaniach zúčastňovali aj slávni herci. Jedným z tých, ktorí do komplexu Atlon zavítali, bol aj nemecký herec Emil Jannings, prvý držiteľ Oscara.