Vila Jozefa Gregora Tajovského

Jozef Gregor Tajovský si dal postaviť vilu koncom 20. rokov a presťahoval sa sem z Palisád spolu s manželkou spisovateľkou Hanou Gregorovou.

Tajovského 8
Zobraziť na mape

Jozef Gregor Tajovský si dal postaviť vilu koncom 20. rokov a presťahoval sa sem z Palisád spolu s manželkou spisovateľkou Hanou Gregorovou. Keďže mu jeho zdravotný stav nedovoľoval častejšie sa zúčastňovať na bohémskych posedeniach v kaviarňach či pod viechou, kde mu navyše prekážal aj hluk a cigaretový dym, uprednostňoval popíjanie a debaty v tichu domácnosti. Vo vile sa manželskému páru podarilo vytvoriť populárny literárny salón, ktorý bol otvorený pre mladých slovenských umelcov (spisovateľ Janko Alexy, maliar Štefan Polkoráb, spisovateľ a dramaturg Tido Jozef Gašpar a i.). Tých sem však nelákalo len intelektuálne podhubie, ale i kapustnica s klobáskou, údené rebierko a kyslé mlieko od domácej panej. Podľa súdobej tlače „kúzlo zvláštnej intimity, schopnosť nadpriadať úprimné styky, od srdca k srdcu – to už vtedy zdalo sa byť základnou vlastnosťou charakteru Hany Gregorovej. Keď k tomu pridáte ešte slnečnú povahu Gregora Tajovského, pochopíte, prečo krb Tajovských stal sa takým teplým kútom spoločenského života bratislavského.“

V 30. rokoch sa pri ňom v diskusiách nad čašou vína alebo čaju vystriedali aj mnohé mimobratislavské návštevy, napríklad spisovateľ Iľja Erenburg (ktorému Tajovský vlastnoručne pripravil praženicu) a českí divadelní kritici a dramatici František Xaver Šalda, Otokar Fischer, Miroslav Rutte a Vladislav Vančura. Keďže Hana Gregorová bola aktívnou v ženskom hnutí, častými hosťkami boli aj spisovateľky ako Dora Gabe, Karin Michaëlisová, Ellen Rydeliusová či Marie Majerová. Po Tajovského smrti v roku 1940 vdova dom prenajímala ľavicovým intelektuálom, medzi ktorých patril aj politik Gustáv Husák s manželkou, divadelnou režisérkou Magdou Lokvencovou. V roku 1960 na dome slávnostne odhalili pamätnú tabuľu, jej autorom je sochár Ladislav Šichman.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Gorazdova 20 – v dome sídli Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej