Byt Jána Levoslava Bellu

Keď sa hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella rozhodol koncom života presťahovať z Viedne na Slovensko, usiloval sa mu Spolok slovenských umelcov nájsť trvalé ubytovanie.

Keď sa hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella rozhodol koncom života presťahovať z Viedne na Slovensko, usiloval sa mu Spolok slovenských umelcov nájsť trvalé ubytovanie. Voľba padla napokon na mestské domy (postavené v roku 1920) na Mýtnej ulici, keďže bol predpoklad, že mesto upustí od nájomného. Mestská rada tak v roku 1927 „s veľkou radosťou“ rozhodla o tom, že jeden uvoľnený byt pridelí bardovi slovenských skladateľov, ktorý sa doň po nevyhnutných úpravách 10. marca 1928 nasťahoval aj s manželkou. Byt však ani náznakovo nezodpovedal potrebám umelca. Disponoval jednou väčšou izbou, jednou malou izbou, predizbou, kuchyňou a kúpeľňou.

„V Mýtnej ulici (...) pekne ďaleko od centra mesta, na ozajstnej dedinskej periférii, nasťahovali sme sa do bytu, ktorý nás veľmi sklamal, lebo mu všetko chýba, čím by nás aspoň čiastočne mohol uspokojiť; k harmónii treba už len tunajšie povestné počasie s víchricami, dažďami a vetrom a potom v uliciach bez chodníkov rozvírené more prachu, v ktorého neistom podklade borí sa každý krok.“ Zdôveril sa skladateľ v liste synovi Rudolfovi. Bella sa napokon v byte predsa len udomácnil – kým väčšia izba slúžila na bežný život, v menšej izbe si zariadil pracovňu, kde ho nesmel nikto vyrušovať. Po troch rokoch však predsa len privítal možnosť presťahovať sa do pohodlnej vily na Partizánskej ulici č. 35.