Renesančný kláštor klarisiek / Pôvodná budova katolíckeho gymnázia

Do bývalého renesančného kláštora klarisiek (1637 – 1640, architekti Jakob Rava a Giovanni Battista Rava) sa v roku 1782 nasťahovalo katolícke gymnázium.

Klariská 5
Zobraziť na mape

Do bývalého renesančného kláštora klarisiek (1637 – 1640, architekti Jakob Rava a Giovanni Battista Rava) sa v roku 1782 nasťahovalo katolícke gymnázium. Sídlilo tu až do roku 1908, keď sa presťahovalo na Grösslingovú ulicu č. 18. V čase, keď gymnázium sídlilo v bývalom kláštore, sa v ňom vystriedalo mnoho žiakov, z ktorých neskôr vyrástli významné postavy, medzi nimi aj tri osobnosti opery, tanca a činohry. V rokoch 1892 – 1899 na gymnáziu študoval hudobný skladateľ Béla Bartók, ktorý sa neskôr o. i. preslávil operou Hrad kniežaťa Modrofúza. Od roku 1956 má na fasáde pamätnú tabuľu. Na škole sa stretával s o dva roky starším Rudolfom von Labanom, ktorý gymnázium absolvoval po tom, ako ho zo školy v Budapešti vyhodili pre zlé správanie. Laban sa stal neskôr významným svetovým choreografom a autorom zápisu tanca a pohybovej analýzy – známej ako Labanotation, resp. Labanova kinetografia.

Počas štúdia pravidelne chodieval na hradný kopec a odtiaľ fascinovane sledoval hmýriace sa mesto pod ním. Podľa vlastných slov bol vďačný, že vo vtedajšej multikultúrnej Bratislave prišiel do styku tak s maďarským, ako aj germánskym a slovanským prvkom, čo ho ovplyvnilo na celý život. Ešte pred nimi v rokoch 1859 – 1866 študoval na gymnáziu herec Rudolf Tyrolt, ktorý sa neskôr stal dlhoročnou hviezdou popredných rakúskych scén: „Môj otec energicky dozeral na to, aby som si svedomito plnil školské úlohy a nikdy neupustil od toho, aby ma pred spaním preskúšal. Dve hodiny denne som mal určené na oddych...“ Počas nich sa najradšej s ovocím a krajcom chleba v taške túlal Horským parkom či zašiel do Sadu Janka Kráľa, kde sa nachádzalo bábkové divadielko (Pimperl-Theater) a navštívil aj mestské divadlo. Do Bratislavy sa pravidelne vracal na hosťovania, pričom ho domáce publikum s odkazom na jeho bratislavské detstvo prijalo za svojho obľúbenca.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Župné námestie 12 – Župný dom (dnes historická budova SNR) – koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa využíval na početné koncerty, v rámci ktorých vystúpili napríklad skladateľ Richard Strauss či operné hviezdy Leo Slezak, Selma Kurzová, Lotte Lehmannová a i.
  • Zochova 1 – na mieste dnešnej budovy stál pôvodne záhradný pavilón Pálffyho paláca, kde sa konávali koncerty a v rokoch 1884 – 1886 tu malo dočasnú scénu Mestské divadlo
  • Zochova 1 – budovu postavili koncom 19. storočia pre Štátnu reálnu školu – v rokoch 1916 – 1918 na nej študoval neskorší slávny dramatik Ödön von Horváth, ktorý s bratislavským pobytom spojil svoje literárne začiatky; dnes je budova sídlom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU