Hudobná škola pre Slovensko

Hudobná škola sa do bývalého Maholányiho paláca s klasicistickou fasádou presťahovala v školskom roku 1934/1935 z rozpadávajúceho sa Benyovszkého paláca na nábreží.

Františkánske námestie 4
Zobraziť na mape

Hudobná škola sa do bývalého Maholányiho paláca s klasicistickou fasádou presťahovala v školskom roku 1934/1935 z rozpadávajúceho sa Benyovszkého paláca na nábreží. Okrem toho získala škola priestory i v bývalom jezuitskom kláštore na Primaciálnom námestí 1 a v bývalom Keglevičovom paláci na Panskej 27. Jej dve časti, konzervatoriálna: Hudobná a dramatická akadémia, i hudobno-školská: Hudobná škola pre Slovensko, tu spočiatku pôsobili paralelne.

V roku 1941 bola prvá z nich poštátnená a pretvorená na konzervatórium, čím sa stala najvyššou školskou umeleckou inštanciou na Slovensku a v roku 1945 sa presťahovala do Reduty. Hudobná škola pre Slovensko tu ostala (s výnimkou krátkeho presunu na Slovanskú ulicu v rokoch 1948 – 1950) aj po poštátnení v roku 1950 ako Hudobná škola v Bratislave, neskôr ľudová škola umenia či základná umelecká škola až do 90. rokov, keď sa po určitých existenčných problémoch presťahovala do bývalého Georgievičovho paláca na Panenskej ulici č. 11, kde pôsobí dodnes ako Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta. Na priečelí budovy odhalili v roku 1969 pamätnú tabuľu Miloša Ruppeldta, zakladateľa školy.