Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení

Hudobná a tanečná fakulta (do roku 1992 Hudobná fakulta) bola súčasťou Vysokej školy múzických umení od jej založenia (1949) ako hudobný odbor, ktorý sa v roku 1953 transformoval na fakultu.

Hudobná a tanečná fakulta (do roku 1992 Hudobná fakulta) bola súčasťou Vysokej školy múzických umení od jej založenia (1949) ako hudobný odbor, ktorý sa v roku 1953 transformoval na fakultu. Tá – podobne ako celá škola – trpela nedostatkom priestorov. Vyučovalo sa na viacerých miestach v prenajatých miestnostiach, pričom učebné pomôcky (napríklad klavíry, organy) bolo nezriedka potrebné namáhavo prenášať. Po presunoch z Kapitulskej ulice, Panenskej ulice a Reduty (knižnica fakulty sa navyše nachádzala v bývalom Csákyho kaštieli v Prievoze) sa fakulta usadila v Reidnerovom dome na Štúrovej ulici č. 9, avšak po istom čase ani ten kapacitne nevyhovoval. Riešenie sa našlo až v roku 1986, keď sa fakulte podarilo získať budovu bývalej Štátnej reálnej školy (vybudovanej v rokoch 1893 – 1894) na Zochovej ulici, kde dovtedy fungovali nahrávacie štúdia rozhlasu a televízie.

Na fakulte od začiatku pôsobili renomovaní pedagógovia, napríklad Ján Cikker, Ján Strelec, Imrich Godin, Anna Hrušovská, Janko Blaho či Mária Kišonová-Hubová, ktorí vychovali množstvo absolventov. Medzi najvýznamnejších patria svetoznámi operní umelci Lucia Poppová, Magdaléna Hajóssyová, Magdaléna Kožená, Peter Mikuláš, Miroslav Dvorský či Štefan Kocán.