Konzervatórium

Konzervatórium bolo založené v roku 1919 ako Hudobná škola pre Slovensko a od roku 1926 fungovalo v jej rámci ako Hudobná a dramatická akadémia.

Tolstého 11
Zobraziť na mape

Konzervatórium bolo založené v roku 1919 ako Hudobná škola pre Slovensko a od roku 1926 fungovalo v jej rámci ako Hudobná a dramatická akadémia. Konzervatórium ako také vzniklo poštátnením a premenovaním akadémie 7. mája 1941, čím sa podľa súdobej tlače „uskutočnila dávna túžba slovenského národa po svojskom a vyhovujúcom stánku slovenského hudobného a dramatického umenia“. Pôvodne konzervatórium sídlilo spolu s Hudobnou školou pre Slovensko na Františkánskom námestí č. 4, no v roku 1945 sa presťahovalo na tretie poschodie Reduty a odtiaľ do bývalého Rohanovho paláca na Rybnom námestí. V súvislosti s chystanou výstavbou Mosta Slovenského národného povstania sa v roku 1967 musela škola vysťahovať.

Najskôr získala len provizórne priestory na Konventnej ulici č. 4, kde sa zmestilo iba riaditeľstvo a učebne na individuálne vyučovanie. Situácia konzervatória sa zlepšila až v roku 1974, keď získalo budovu na Tolstého ulici (pôvodne evanjelický internát, kde v tom čase mala priestory Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Konzervatórium súčasne získalo aj nový organ a v novej budove zriadilo koncertnú Organovú sieň. Dnes sa tu nachádza i Koncertná sieň Eugena Suchoňa, sídlo riaditeľstva a väčšina učební. Konzervatórium v súčasnosti sídli aj na Ulici Mateja Bela č. 5, kde prebieha o. i. výučba herectva a klasického tanca, ako aj na Konventnej ulici č. 4, kde sa nachádza Malá koncertná sieň a vyučuje sa o. i. operné herectvo. Medzi absolventov konzervatória patria také osobnosti ako Eugen Suchoň, Edita Gruberová, Peter Dvorský, Ladislav Chudík či Štefan Kocán.