Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

V budove bývalej Štátnej ľudovej školy J. A. Komenského z roku 1928 (architekt Vojtěch Šebor) sídli jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov.

Gorazdova 20
Zobraziť na mape

V budove bývalej Štátnej ľudovej školy J. A. Komenského z roku 1928 (architekt Vojtěch Šebor) sídli jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov. Poskytuje vzdelanie v troch odboroch: klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec. Žiaci na štúdium nastupujú po prvom stupni základnej školy a ich vzdelanie vrcholí maturitnou a absolventskou skúškou, ktorej súčasťou je absolventský koncert.

Tanečné konzervatórium nadviazalo na tradíciu Tanečného oddelenia bratislavského konzervatória, ktoré vzniklo v roku 1949 ako prvá štátna škola na Slovensku vychovávajúca profesionálnych tanečníkov, pričom výučba trvala spočiatku štyri, neskôr päť rokov. V roku 1979 ho nahradila Hudobná a tanečná škola s osemročnou výučbou, o ktorú sa zaslúžila zakladateľka slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová. Práve ona bola iniciátorkou celej myšlienky a autorkou organizačného štatútu, učebných plánov i osnov školy. Školu v roku 1991 premenovali na Tanečné konzervatórium, od roku 1999 nesie meno svojej zakladateľky.