Gymnázium

Na štátnom Československom reálnom gymnáziu študoval v rokoch 1929 – 1937 významný slovenský herec a pedagóg Mikuláš Huba (1919 – 1986).

Školská 7
Zobraziť na mape

Na štátnom Československom reálnom gymnáziu študoval v rokoch 1929 – 1937 významný slovenský herec a pedagóg Mikuláš Huba (1919 – 1986). Začínal ako recitátor. Na gymnáziu registrujeme viacero jeho vystúpení, najmä na rôznych príležitostných akadémiách. Súčasťou stredných škôl v tom období boli samovzdelávacie krúžky. Na spišskonovoveskom gymnáziu bol krúžok Martina Kukučína, v ktorom sa okrem iných osvetových a vzdelávacích aktivít hrávalo aj divadlo. Mikuláš Huba bol aktívnym členom tohto krúžku a do marca 1937 aj jeho predsedom. Pod vedením skúsených pedagógov, najmä však českého profesora kreslenia Jána Bruknera, ktorý v Prahe externe spolupracoval s Oslobodeným divadlom ako scénograf, sa toto obdobie radí k najúspešnejším v dejinách školy. Azda aj preto Huba stvárnil jednu z hlavných úloh v pásme zostavenom z textov a pesničiek autorskej dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich (išlo najmä o texty z hry Balada z hadrů). Predstavenia sa často hrávali v telocvični školy, ktorá bola upravená na divadelnú produkciu. Brukner bol aj stálym scénografom novovzniknutého súboru Hviezdoslav, v ktorom Huba takisto ako gymnaziálny študent účinkoval.