Provinčný dom

Na mieste terajšieho domu stála od 15. storočia radnica.

Na mieste terajšieho domu stála od 15. storočia radnica. V roku 1723 bola prerobená časť poschodia na divadelnú sálu, v ktorej hrali pre knieža Teodora Lubomirského a jeho dvor divadelné predstavenia. Knieža bol okrem iného starostom mesta. Neskôr sa z radnice stal Provinčný dom, keď v roku 1775 budovu kúpila od mesta Provincia XVI spišských miest, zrekonštruovala ju a rozšírila o celé krídlo do Levočskej ulice a zriadila v nej svoje administratívne sídlo. To bolo až do roku 1876. Po zániku Provincie sa budova stala majetkom Spišskej župy. Tá ju v roku 1894 predala Sporiteľni XVI spišských miest. Od roku 1954 začalo v nej svoju činnosť Múzeum Spiša.

Dnes je bývaládivadelná sála omnoho menšia a slúži ako výstavná miestnosť. Na pôvodnom mieste je dnes z jednej časti mohutné schodisko, z druhej sú expozičné priestory predelené stavebnými priečkami. V roku 1942 sa Miestnemu odboru Matice slovenskej v spolupráci s mestom podarilo kúpiť Provinčný dom, v ktorom chcel odbor okrem iných aktivít rozvíjať kultúrnu činnosť. Malo ísť o Slovenský kultúrny dom, avšak udalosti druhej svetovej vojny spôsobili, že k úprave jeho priestorov nedošlo.