Mestské kúpele (miestna časť Novoveská Huta)

Tradícia kúpeľníctva v Spišskej Novej Vsi je bohatá. Už v 18. storočí v miestnej časti Podskala existovali mestské kúpele.

Slnečná ulica
Zobraziť na mape

Tradícia kúpeľníctva v Spišskej Novej Vsi je bohatá. Už v 18. storočí v miestnej časti Podskala existovali mestské kúpele. Koncom 19. storočia prispeli k rozvoju turistického ruchu v meste a okolí kúpele Iglofüred, vybudované v lokalite Novoveskej Huty. V dôsledku úpadku baníctva kúpila v roku 1890 akciová spoločnosť v krásnej doline pri meste spustnutú Janovu hutu. Už v nasledujúcom roku, 21. júna 1891, boli kúpele slávnostne otvorené. Kúpeľná sezóna bola od mája do septembra. Areál mal sedem hotelových budov. K vybavenosti patrila telocvičňa, kolkáreň, kúpalisko, knižnica s čitárňou, koncertná sála, ktorá spolu so spoločenskou sálou slúžila okrem inéhona hosťovania profesionálnych divadelných skupín. Tie navštevovali mesto v rámci svojich zájazdových predstavení po východnom Slovensku. Nešlo len o malé kočujúce skupiny. Napríklad v júli 1896 tu vystupovala maďarská spoločnosť Mihályiho Dombaia, ktorá mala tridsaťjeden členov. Zo záznamov sa tiež dozvedáme, že mesačný plat hercov činil 2455 forintov. Na mieste kúpeľov dnes stojí zástavba rodinných domov.