Hotel Bányász (Baník)

V rohovom dome na križovatke ulíc Zimná a Ing. Ota Kožucha (kedysi Rožňavská) existoval od druhej polovice 19. storočia hotel Bányász (Baník), v ktorom sa pred postavením Reduty (1902) hrávali divadelné predstavenia kočovných spoločností.

V rohovom dome na križovatke ulíc Zimná a Ing. Ota Kožucha (kedysi Rožňavská) existoval od druhej polovice 19. storočia hotel Bányász (Baník), v ktorom sa pred postavením Reduty (1902) hrávali divadelné predstavenia kočovných spoločností. Napríklad v máji 1900 sa tam konal bál a divadelné predstavenie. Predtým bol v budove hostinec (kaviareň), kde sa tiež hrávalo divadlo.

V prvej polovici 19. storočia bol objekt výrazne prebudovaný v ranoklasicistickom slohu a jeho poloha smerom k baníckym osadám a hutám, nachádzajúcim sa južne od mesta, ho predurčila na novú administratívno-spoločenskú funkciu baníckeho domu, v maďarčine označovaného ako „Bányász“. Na konci 19. storočia tu organizovala divadelné predstavenia nemecká Levočsko-spišskonovoveská divadelná spoločnosť, istý čas so sídlom v Levoči, ktorá vznikla v roku 1880. Po úpadku baníctva v regióne objekt zmenil v rokoch 1902 – 1907 funkciu adaptáciou na sídlo daňového úradu, finančnej expozitúry a kancelárií priemyselnej komory.

Po druhej svetovej vojne tu mala sídlo mestská hudobná škola (neskôr Základná umelecká škola), ktorej riaditeľom v rokoch 1946 až 1959 bol slovenský hudobný skladateľ Ján Móry, ktorý v tom čas žil v Spišskej Novej Vsi. Jeho pôsobenie pripomína aj pamätná tabuľa na prednej fasáde budovy. Vzhľadom na necitlivé fasádne a stavebné vnútorné zásahy do budovy v druhej polovici 20. storočia nie je objekt, ako jeden z mála na námestí, evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Dnes je na prízemí situovaná lekáreň, ktorá je v tomto priestore zdokumentovaná už v 19. storočí. Jedným z prevádzkovateľov bola istý čas aj rodina Csontváry-Kostka, ktorej príslušníkom bol významný európsky maliar Tivadar(Teodor) Csontváry-Kostka (on sám bol spočiatku dlhé roky lekárnikom). Na začiatku bývalej Rožňavskej ulice bol nad cestou oblúk (brána), nad ktorou bol byt, v ktorom Csontváry-Kostka začal svoju tvorbu.