Spolok sv. Vojtecha

Spolok sv. Vojtecha pôvodne sídlil v nárožnej budove, ktorá spája Divadelnú a Radlinského ulicu. Spolok neskôr získal aj priľahlé budovy z oboch ulíc spojených nádvorím.

Radlinského 50
Zobraziť na mape

Spolok bol založený roku 1870. Pôvodne sídlil v nárožnej budove, ktorá spája Divadelnú a Radlinského ulicu. Spolok neskôr získal aj priľahlé budovy z oboch ulíc spojených nádvorím. Po zatvorení Matice slovenskej roku 1875 zostal jedinou inštitúciou, ktorá vydávala slovenské knihy a upevňovala národné povedomie. Založenie Spolku sv. Vojtecha a Besedy slovenskej v Trnave viedlo katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika a publicistu Jána Palárika k presvedčeniu, že z Trnavy by sa po Martine mohla stať druhá slovenská divadelná „mekka“.

V rokoch 1903 – 1921 bol tajomníkom spolku dramatik Ferko Urbánek. Okrem vybraných diel slovenskej a svetovej literatúry tu vyšlo aj niekoľko desiatok divadelných hier. Spolok neskôr viac inklinoval k vydávaniu náboženskej spisby, preto pre rozvoj národnej literatúry začali nadobúdať význam dve trnavské tlačiarne – od roku 1918 Kníhtlačiareň Gustáva Adolfa Bežu a od roku 1922 Kníhtlačiareň Urbánek a spol. Po Urbánkovi sa stal tajomníkom spolku spisovateľ, prozaik a publicista Milo Urban. Zamestnanci spolku v roku 1924 naskúšali hru Aloisa Jiráska Lampáš, v ktorej Urban vystúpil v úlohe Kniežaťa.