Hlavná ulica

Aj martinská hlavná ulica (v minulosti nazvaná aj Masarykova, Stalinova, Osloboditeľov, M. R. Štefánika) sa viackrát stala miestom novodobých divadelných prezentácií.

Milana Rastislava Štefánika
Zobraziť na mape

Aj martinská hlavná ulica (v minulosti nazvaná aj Masarykova, Stalinova, Osloboditeľov, M. R. Štefánika) sa viackrát stala miestom novodobých divadelných prezentácií. Prvý veľký divadelný projekt sa konal v auguste 1988 pod názvom Pochôdzkové divadlo Dejiny v Matici – Matica v dejinách. Jeho hlavným autorom bol Michal Kováč Adamov. Vystúpilo v ňom 2 739 profesionálnych aj ochotníckych divadelníkov z celého Slovenska, Čiech i krajanov zo zahraničia. V sedemdesiatich piatich výjavoch v pohybe i na štrnástich zastaveniach v uliciach mesta aj v amfiteátri prezentovali slovenské dejiny. Druhým veľkým divadelným projektom podobného charakteru bolo Uličné divadlo Župy v Matici – Matica v župách v auguste 1993. Konalo sa na viacerých pamätných miestach a pri historických budovách. Záverečný program Integrácia stvárňoval „svadbu žúp“. Takýto tretí, zatiaľ posledný projekt Púťové divadlo Prispenia Martina – svätého i turčianskeho – sa konal 8. novembra 1997, no už v interiéroch historických budov a väčších sál v strede mesta. Stvárňoval udalosti z histórie mesta, keďže sa konal pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Martina. Vystupovalo v ňom vyše 600 profesionálnych aj ochotníckych hercov.