Katolícky kostol

Najstaršou budovou v Martine je katolícky farský Kostol sv. Martina. Pochádza pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia a doložený písomne bol v roku 1315.

Námestie SNP 1
Zobraziť na mape

Najstaršou budovou v Martine je katolícky farský Kostol sv. Martina. Pochádza pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia a doložený písomne bol v roku 1315. Prešiel viacerými stavebnými úpravami‒ v polovici 14. storočia vybudovali v lodi klenby, v 15. a na začiatku 16. storočia ho rozšírili prístavbou neskorogotických kaplniek. Rekonštrukciami prešiel aj v 18. a 19. storočí po viacerých požiaroch, naposledy v roku 1882. Napokon bol doplnený aj čiastočnými novodobými úpravami interiéru, resp. usporiadania mobiliára, v 70. rokoch 20. storočia. V kostole sa nachádzajú obnovené zvyšky stredovekých figurálnych nástenných malieb pochádzajúcich z polovice 14. storočia, na ktorých je pravdepodobne zobrazený aj donátor kostola, zvolenský župan – rytier Donč. Patrónmi kostola sa v 16. storočí stali Révaiovci a do krýpt pod kostolom boli pochovaní viacerí príslušníci tohto rodu, ako aj rodov Zátureckovcov, Dávidovcov, Tomčianskovcov či Dražkovskovcov. Okolo kostola sa rozprestieral starý martinský cintorín používaný do konca 18. storočia.

V minulosti v kostole na Vianoce a na Veľkú noc prezentovali veriaci biblické výjavy. Pôsobil tu aj súbor katolíckeho spolku Carmen, ktorý bol prvým novozaloženým divadelným súborom po vzniku Československa. Venoval sa nielen divadlu, ale aj hudbe a už v roku 1919 uviedol zjednodušenú úpravu opery Georgea Bizeta Carmen, podľa ktorej prijal názov. V dramaturgii sa zameral na duchovné hry a ľudové obrazy.