Druhá budova Matice slovenskej

V druhej budove Matice slovenskej z roku 1926 bola umiestnená knižnica s čitárňou, výborovňa, kancelárie a byty. Na čas sa stala aj pracoviskom Júliusa Barča-Ivana ‒ prvý raz hneď po príchode do Martina v roku 1942, keď sa na osem mesiacov stal referentom Matice slovenskej.

Pavla Mudroňa 1
Zobraziť na mape

V druhej budove Matice slovenskej z roku 1926 bola umiestnená knižnica s čitárňou, výborovňa, kancelárie a byty. Na čas sa stala aj pracoviskom Júliusa Barča-Ivana ‒ prvý raz hneď po príchode do Martina v roku 1942, keď sa na osem mesiacov stal referentom Matice slovenskej. Druhý raz po skončení vojny, keď bol prijatý za externého referenta s úmyslom umožniť mu aby sa venoval výlučne literárnej tvorbe. V tomto zaradení pôsobil v rokoch 1946 – 1949. V decembri 1946 mu Správa Matice slovenskej udelila vianočnú cenu za knižné vydanie drámy Dvaja.

Koncom 40. rokov sa Matica slovenská pretvára na ľudovýchovný ústav a postupne ruší zmluvy o externom referentstve so spisovateľmi. Aj Barč-Ivan pôsobil opäť ako interný referent – katalogizátor periodík. V tom čase sa začal postupne zhoršovať jeho zdravotný stav a v októbri 1953 odišiel do invalidného dôchodku. V Matici slovenskej vyšli aj viaceré z jeho literárnych a dramatických diel.