Živena

Po ukončení hereckej kariéry sa Anna Halašová venovala najmä práci v ženskom hnutí.

Pavla Országha Hviezdoslava 21
Zobraziť na mape

Po ukončení hereckej kariéry sa Anna Halašová venovala najmä práci v ženskom hnutí. Aj táto činnosť mala v jej rodine veľkú tradíciu. V Živene už v roku 1894 prevzala od matky Anny Mudroňovej funkciu pokladníčky, ktorú vykonávala do roku 1919, keď ju v nových podmienkach zvolili za predsedníčku martinského odboru spolku. V roku 1927 však prevzala funkciu predsedníčky ústredného výboru od Eleny Maróthy-Šoltésovej a na čele spolku stála až do roku 1945. Nadviazala na tradície svojej predchodkyne a ďalej rozvíjala všestrannú činnosť spolku.

Práve počas jej pôsobenia v najvyššej funkcii postavila Živena vlastnú účelovú budovu. Živenu viedla aj v zložitom období rokov 1938 – 1939, keď spolok prišiel o šestnásť miestnych odborov na území, ktoré pripadlo Maďarsku. Jednoduchý nebol ani zápas o demokratický charakter spolku, keď jeho predstaviteľky museli odolávať tlakom nového politického režimu na jeho podporu.