Bydlisko Márie Pietrovej na Ulici Pavla Mudroňa

Za rodným domom Márie Pietrovej sa tiahla záhrada a pole. Keď zadnú časť poľa pretvorili na novú Ulicu Svetozára Hurbana Vajanského (dnes časť Ulice Pavla Mudroňa), Ivankovci si tam postavili nový dom.

Pavla Mudroňa
Zobraziť na mape

Za rodným domom Márie Pietrovej sa tiahla záhrada a pole. Keď zadnú časť poľa pretvorili na novú Ulicu Svetozára Hurbana Vajanského (dnes časť Ulice Pavla Mudroňa), Ivankovci si tam postavili nový dom. Neskôr ho ako podiel z rodinného majetku dostala po vydaji Mária Pietrová, žila tu v medzivojnovom období a aj počas druhej svetovej vojny aj so svojou rodinou. Po vojne žila väčšinou v Prahe, no neskôr sa vrátila do Martina a bývala u dcéry Nade. Dom musel koncom 50. rokov ustúpiť stavbe novej budovy pošty.