Národný dom / Turčianske kasíno

Koncom roku 1889 dokončili a otvorili Národný dom. Dnešným jazykom by sme ho mohli označiť za polyfunkčný objekt.

Divadelná 1
Zobraziť na mape

Koncom roku 1889 dokončili a otvorili Národný dom. Dnešným jazykom by sme ho mohli označiť za polyfunkčný objekt. Okrem divadelnej sály sa v ňom nachádzali aj miestnosti určené na muzeálne zbierky a knižnicu. Na prízemí boli aj dve miestnosti, do ktorých sa nasťahovalo Turčianske kasíno, založené v roku 1861.

Turčianske kasíno spočiatku sídlilo vo Veľkom hostinci a malo rôznych členov, ktorými boli prevažne miestni zemania a župní úradníci s maďarskou aj slovenskou orientáciou. Už v roku 1862 sa však maďarsky zmýšľajúca časť oddelila a viac ako vzdelávacím a kultúrnym aktivitám sa venovala neviazanej zábave. Slovenské Turčianske kasíno sa presťahovalo do prvej budovy Matice slovenskej a po jej zatvorení fungovalo v hostinci Jána Ivanku, resp. Jozefa Fábryho. V týchto priestoroch mal sídlo aj Slovenský spevokol.

Podľa pôvodného plánu Národného domu malo byť Turčianske kasíno umiestnené na poschodí, no napokon tieto miestnosti určili na dočasné uloženie muzeálnych zbierok a knižnice. Prvá veľká miestnosť kasína na prízemí, v ktorej sa nachádzal aj biliard, slúžila ako reštaurácia a spoločenská miestnosť, a druhá, menšia, sa stala čitárňou. Poznali ju aj pod názvom „plecháreň“, pretože jej zariadenie financovali aj z drobných zbierok do plechovej pokladničky, ktoré boli pôvodne určené na dobročinné ciele. Zariadili ho v ľudovom štýle podľa návrhu architekta Blažeja Bullu a interiér vymaľovali podľa návrhu maliara Milana Thomku Mitrovského. V roku 1907 sa Turčianske kasíno presťahovalo do štyroch miestností na poschodí.

Turčianske kasíno bolo predovšetkým čitárňou slovenskej tlače, no stalo sa aj obľúbeným spoločenským strediskom Martina, ktoré navštevovali poprední národovci, medzi nimi i herci a organizátori ochotníckeho divadla. Bolo aj miestom konania mnohých významných kultúrno-spoločenských podujatí a Slováci tu vítali viacerých návštevníkov z Čiech a zahraničia. Pôsobilo do roku 1921. V Národnom dome sa nachádzala aj reštaurácia a hotel.