Obchodná akadémia

Po absolvovaní základnej školy boli pre deti z martinských meštianskych rodín dostupné vyššie štátne školy – meštianka a vyššia obchodná škola, resp. obchodná akadémia, ktoré sídlili v spoločnej budove.

Bernolákova 2
Zobraziť na mape

Po absolvovaní základnej školy boli pre deti z martinských meštianskych rodín dostupné vyššie štátne školy – meštianka a vyššia obchodná škola, resp. obchodná akadémia, ktoré sídlili v spoločnej budove. Vznikom Československej republiky v roku 1918 sa však ich vyučovací jazyk a charakter výučby zmenil z maďarského na slovenský. V rokoch 1918 – 1921 navštevovala štátnu meštiansku školu aj Naďa Hejná a potom pokračovala v štúdiu na obchodnej akadémii v rokoch 1921 – 1925. Na oboch školách fungovalo aj žiacke divadlo, niektoré z ich divadelných inscenácií režírovala Mária Pietrová a vystupovala v nich aj jej dcéra Naďa.