Nyáryovský kaštieľ

Dnes sa v kaštieli nachádza obecný úrad, Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, obradná sieň a miestna knižnica.

Sobotište 11
Zobraziť na mape

Počas letných prázdnin 1842 Sobotišťania so štúrovskými študentmi uviedli v poradí už štvrtú inscenáciu svojho ochotníckeho divadla, konkrétne išlo o tragédiu nemeckého dramatika Ernsta Benjamina Salomoa Raupacha Nevoľníci alebo Izidor a Oľga. Tentoraz však nehrali v hostinci Antala Hrebíčka, ktorý už kapacitne nestačil uspokojiť stúpajúci záujem publika. Samuel Jurkovič preto neváhal požiadať majiteľku miestneho kaštieľa, barónku Pöckovú-Horeckú, o povolenie hrať v jeho priestoroch. Barónka premiéru vo svojom kaštieli povolila. Titul totiž poznala, videla jeho inscenáciu počas návštevy Viedne a zároveň ju pred obavami z možných protislovenských reakcií upokojil učiteľov prísľub, že budú hrať len pre pozvaných hostí a jedným z hercov bude aj Ľudovít Šulek, syn učiteľa Jána Šuleka, rodinného priateľa barónky.

Inscenácia mala síce úspech, ale bola to posledná premiéra Slovenského národného divadla nitrianskeho. Nasledujúce pripravované premiéry sa už totiž z rôznych dôvodov (neochota samotných hercov, zásahy maďarských orgánov či nezáujem publika) nerealizovali. Dnes sa v kaštieli nachádza obecný úrad, Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, obradná sieň a miestna knižnica. Na čelnej strane kaštieľa je umiestená pamätná tabuľa o prvej premiére Slovenského národného divadla nitrianskeho. Ide však o nepresnú informáciu, keďže inscenácia Starý kočiš Petra III. sa odohrala v hostinci Antala Hrebíčka.