Divadelné Sobotište

Jedným z divadelných centier s pomerne bohatou divadelnou činnosťou (i keď trvajúcou len necelý rok) bola malá dedinka Sobotište v blízkosti Senice na Záhorí, kde vďaka iniciatíve tunajšieho učiteľa Samuela Jurkoviča ochotnícku činnosť realizovali čelní predstavitelia štúrovskej mládeže, prevažne študenti z evanjelického prešporského lýcea (Ján Kalinčiak, Ján Francisci, Samuel Štúr a iní), ale i miestni obyvatelia (Anna Jurkovičová Hurbanová, súrodenci Zuzana, Anna a Daniel Kolénicovi, ako aj iní).

Autor: Karol Mišovic

Miesta