Evanjelický kostol

V blízkosti fary a školy, kde vyučoval Samuel Jurkovič, sa nachádza evanjelický kostol, vybudovaný v rokoch 1783 – 1784 ako tolerančný chrám bez veže (tá bola dostavaná až v roku 1909).

Sobotište 372
Zobraziť na mape

V blízkosti fary a školy, kde vyučoval Samuel Jurkovič, sa nachádza evanjelický kostol, vybudovaný v rokoch 1783 – 1784 ako tolerančný chrám bez veže (tá bola dostavaná až v roku 1909). V kostole sa v roku 1845 zosobášili Jurkovičova dcéra, agilná divadelníčka a zakladateľka dievčenskej školy Anna, a kľúčový predstaviteľ štúrovskej generácie Jozef Miloslav Hurban, farár z neďalekého Hlbokého (o. i. sa podieľal aj na divadelnej činnosti v Sobotišti, ktorú recenzoval v pražskom časopise Květy). Sobášil ich modranský farár Karol Štúr, straší brat Ľudovíta Štúra. Na svadobnom obrade sa zúčastnil aj samotný Ľudovít, ale nepatril medzi priaznivcov Hurbanovho rozhodnutia pre sobáš. Sám tento čin nazval „pohrebom“, lebo vlasteneckú povinnosť voči národu považoval za vyšší cieľ ako manželský zväzok.