Mariánsky seminár – Marianum

Bývalé Gymnázium Jána Hollého. Seminár založil arcibiskup Juraj Szelepčényi-Pohronec v roku 1667.

Jána Hollého 9A
Zobraziť na mape

Bývalé Gymnázium Jána Hollého. Seminár založil arcibiskup Juraj Szelepčényi-Pohronec v roku 1667. Jeho budova je považovaná za prvé murované divadlo v Uhorsku. Nachádzali sa v nej kaplnka a menšia divadelná sála s dvanástimi lóžami na balkóne, galériou pre mládež a zvyšnými 200 – 300 miestami na sedenie. Vybudovanie divadla inicioval a finančne podporil gróf Pavol Esterházy (mecén jezuitského divadelníctva), ktorý v roku 1696 nakúpil v Benátkach divadelné kostýmy a daroval ich tomuto divadlu. Vďaka javiskovému fundusu a nákladným dekoráciám mohli žiaci trnavského jezuitského gymnázia hrať najmä historické hry. Sám Pavol Esterházy patril k múzicky nadanejším žiakom. Účinkoval napríklad v školskej hre Joas (1647), Judith (1648) či Hre o sv. Kataríne (1649), v ktorých stvárnil hlavné úlohy, pričom v hre Joannes Gualbertus (1650) stvárnil postavu Krista.

Po premiestnení Trnavskej univerzity do Budína v roku 1777 bola budova seminára využívaná ako dvojtriedne lýceum. Začiatkom 20. storočia prešlo uličné krídlo budovy seminára so svojou divadelnou sálou radikálnou prestavbou. Na fasáde umiestnená pamätná tabuľa pripomína trnavské pôsobenie biskupa Štefana Moyzesa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej.

Dnes je Marianum súčasťou Arcibiskupského úradu Trnavskej arcidiecézy.