Amfiteáter

Za Dómom sv. Mikuláša (na voľnom priestranstve za hradbami) v miestach dnešnej Hlbokej ulice, postavili v roku 1913 amfiteáter.

Za Dómom sv. Mikuláša (na voľnom priestranstve za hradbami) v miestach dnešnej Hlbokej ulice, postavili v roku 1913 amfiteáter. Iniciátorom divadelných predstavení, organizovaných v priestoroch amfiteátra, bol jezuita Andrej Čambál. Napísal dvestostranový scenár Pašiové hry, to jest Umučenie a oslávenie Krista Pána živé predstavené, ktorý vydal aj tlačou. Pod jeho vedením hrávala Mariánska kongregácia mužov pašiové hry od roku 1913 do roku 1923. Hrali sa od júna do septembra a vyberalo sa vstupné 20 halierov. Za priaznivého letného počasia sa hralo v nedeľu a počas sviatkov popoludní.

Kapacita amfiteátra bola 8 – 12 000 ľudí. Javisko bolo 32 metrov široké a 20 metrov hlboké a bolo kópiou scény v Oberammergau – strediska európskych pašiových slávností.